Năng lực và Cam kết

Năng lực

 

1. Ngành nghề hoạt động hoặc sơ đồ tổ chức
2. Các giấy tờ chứng nhận
3. Chiến lược hoạt động, tầm nhìn

 • Mục tiêu
 • Khách hàng chiến lược
 • Thị trường chiến lược
 • Tôn chỉ hoạt động
 • Tầm nhìn

4. Văn hóa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên
5. Hồ sơ kinh nghiệm, danh sách dự án

 

 

Cam kết

 

....  luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và cam kết:

 1. Quản trị
  • Duy trì và nâng cao năng lực quản lý
  • Tập trung vào hoạt động cốt lõi: Sản xuất và kinh doanh điện năng
  • Hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với “Thân thiện - Hiệu quả - An toàn
 2. Công tác an toàn sức khỏe môi trường
  • Thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ATSKMT; đảm bảo sự phù hợp các chính sách
  • Xây dựng và áp dụng hệ thống an toàn sức khỏe môi trường đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14001, OHSAS 18001
  • Sử dụng nguồn nguyên liệu hiệu quả
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Kiểm soát và xử lý tốt khí phát thải (Giảm thiểu lượng phát thải CO2 và các chất thải gây hiệu ứng nhà kính)
  • Kiểm soát chất thải, nguồn nước
 3. Phát triển nguồn nhân lực
  • Đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ cho người lao động
  • Chú trọng công tác đào tạo, phát huy sáng kiến kỹ thuật
 4. Trách nhiệm với cộng đồng
  • Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội
  • Đóng góp cho ngân sách nhà nước
  • Đầu tư cơ sở vật chất, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương

Giới thiệu công ty

Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất, hoàn hảo nhất với giá cạnh tranh nhất. Quý khách hàng có thể hoàn …

Thông tin liên hệ

Khi cần liên hệ với công ty, hãy liên lạc với chúng tôi theo các thông tin sau: