420

Móc khóa an toàn bằng thép Master Lock số 420

Liên hệ

Móc khóa an toàn bằng thép Master Lock số 420 có đường kính hàm bên trong 1 inch (25mm) và có thể chứa tối đa sáu ổ khóa. Lý tưởng để khóa bởi nhiều công nhân tại mỗi điểm khóa, chốt giữ cho thiết bị không hoạt động trong khi thực hiện sửa chữa hoặc điều chỉnh. Không thể bật điều khiển cho đến khi ổ khóa của công nhân cuối cùng được tháo khỏi chốt.