HOT

P920

Bộ lọc khí ABEK loại 1 - P920

Liên hệ

P920 là bộ lọc khí ABEK loại 1, được trang bị ren đặc biệt chỉ để sử dụng theo cặp. Nó bảo vệ khỏi các khí và hơi axit hữu cơ và vô cơ, sulfur dioxide, amoniac và các dẫn xuất của nó khi nhiệt độ sôi cao hơn 65°C. Chỉ có thể được sử dụng với Mặt nạ nửa mặt P410.

 

Đặc trưng

  • Kết nối vít
  • Nhẹ và thoải mái
  • Hộp bán lẻ hỗ trợ trình bày cho doanh số bán lẻ
  • Chứng nhận CE
  • CE-CAT III

 

Nguyên vật liệu

ABS