S1017

BỘ KHÓA DI ĐỘNG S1017

Liên hệ

Hộp công cụ khóa cá nhân Master Lock No. S1017 có hộp công cụ khóa an toàn nâng cấp rộng 17 inch (432mm) để giữ các thiết bị khóa và khóa móc quan trọng lại với nhau. Thiết kế siêu bền có thể khóa để giữ an toàn cho đồ vật. Được thiết kế cho người lao động cá nhân.